ઘરેણાં ની ચોરી થશે તો
રૂપિયા પાછા મળશે

બેંક લોકર(Bank Locker)માં દાગીના રાખવા માટે 10,000 રૂપિયાનું પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે, જો તમારી પાસે 10 લાખ રૂપિયાના દાગીના છે, તો તમારે વાર્ષિક આ પ્રીમિયમ ચૂકવવું પડશે.

સોના-ચાંદીના દાગીનાને ઘરમાં સુરક્ષિત રાખવું સરળ કામ નથી. મનમાં હંમેશા એક ડર રહે છે કે ઘરમાં રાખેલા ઘરેણા સુરક્ષિત છે કે નહીં, બેંક લોકરમાં રાખેલા દાગીના દરેકને નથી મળી શકતા.

 આજે પણ ઘરેણાં ઘરોમાં રાખવામાં આવે છે. પરંતુ ઘરમાં દાગીનાની ચોરી થવાનું જોખમ વધારે છે.

કોઈપણ બેંક લોકરમાંથી પૈસા ગુમાવવાની ચિંતા કર્યા વિના ઘરે ઘરેણાં કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવા.

જવેલરીની ચોરીથી નુકસાન ન થવું જોઈએ, ઘરમાંથી ચોરી થવાથી આર્થિક નુકસાન ન થવું જોઈએ, તેથી તમારે જવેલરી વીમા કવચ લેવું જોઈએ.

વીમા કંપનીઓ જવેલરી માટે વીમા કવચ પણ પ્રદાન કરે છે બજારમાં બે પ્રકારની પોલિસી છે.

વધુ માહિતી વાંચવા માટે અહીં દબાવો

Click Here